ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส

Share Button

หากคำกล่าว ที่ว่า ค่าของ “คน” อยู่ที่ผลของ “งาน” แล้ว
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ผลงานในความทรงจำ ชุดแต่งงาน ของเรา รวมภาพประทับใจ กลุ่มเล็กๆ ที่คุณส่งมาให้ ร้าน ลีลาโรส เราปลื้มมากๆ ชุดในฝันชิ้นต่างๆเหล่าวนี้ จะเกิดขึ้นมา จนจับต้องได้ เป็นไปไม่ได้เลย หากไม่มีเจ้าของ ไม่มีผู้อุปถัมภ์ ผู้ที่ให้ความกรุณา ให้โอกาสเราได้แสดงความสามารถ ท่านให้เราโชว์ ความหลงใหล ในผลงานที่ยิ่งใหญ่สุดๆของเรา งานที่อลังการ เช่นงานแต่งงานของท่าน เทียบกับภาพจริงๆ รูปใหญ่ๆ ชัดๆ ไม่ได้เลย
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ  ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
เสื้อผ้า ชุดเจ้าสาว ชุดไทยประยุกต์ ชิ้นต่างๆของเรา หากยังอยู่ในร้าน คงอยู่ในสภาพ เหมือนๆในตู้เสื้อผ้าบิ๊กบึ้ม ที่ขาดหายชีวิตชีวา เพราะไร้การเคลื่อนไหว กระบวนการได้มา ก่อนสวมใส่ โรสเอง ก็ยังคิดว่า มันยิ่งท้าทายไม่น้อย เพราะมันเป็น ครั้งแรก ครั้งเดียวจริงๆ ที่คุณต้องเปรียบเทียบ ตอบคำถาม สายตา ยอดไลท์และหัวใจตนเอง ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก หลายๆครั้ง หลายๆแบบ
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ  ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ตอบจน เปลี่ยนจน มีคำตอบเดียว อีกแน่ใจว่า จะมาหาร้านชุดแต่งงาน ร้านที่มีแต่ชุดแต่งงานแปลกต่าง แบบและสไตล์เราจริงๆ ซ้ำต้องไปๆมาๆ หลายครั้งอีก ขอบคุณ ที่สุดในโลก ที่คุณให้คุณค่างาน ต่างๆ เจ้าชุดเก๋ๆ เอนเอียงมาทางเรา มากกว่าผู้ผลิตอื่นนิดหน่อย เล็กๆ แค่นี้ ก็เพียงพอ สำหรับเราแล้วคะ ก็เราเป็นร้านเล็กๆ นี่คะ
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ขอบคุณอีกครั้ง โอ้! พระเจ้าช่วย กล้วยทอด ระบบประเมินผล “แอฟ” ชุดความคิด ของท่านเจ้าภาพต่างๆ คง..(…จะเผลอลวน) ในมุมมองของผู้อื่น แต่ก็ใกล้เคียงกับเรา อยู่บ้าง นี่ต้องไม่ เล็กๆน้อยๆ
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
แม้พวกเรา อ่านออกเขียนพอได้ ย่อมเทียบไม่ได้กับผู้ใช้ ก็เรียนมา แค่เล็กๆน้อยๆ ดั๊นรีบส่งคืนผู้สอนไปเสียหมด  แต่จำพอได้พร่ำ ต่อได้อีกหน่อยๆว่า

“คุณค่า” ของสิ่งต่างๆในโลก ก็ย่อมจะถูกครอบงำ จากระบบการให้คะแนน คุณค่า ที่ไม่เท่ากัน มากบ้าง น้อยบ้างต่างกัน แล้วแต่กรรมการ ผู้ให้คะแนน

ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
เพราะกรอบของผู้ประเมิน จากการส่งผ่านทางสายตา ทัศนคติ ที่เคลือบย้อมจาก เพศ อายุ วัฒนธรรม ฐานะ การศึกษา และแหล่งที่มา ของผู้ประเมินเองนี่แหละ ก็ คนจะได้ตั้ง “สองเด็ง” คือ เป็นทั้งเจ้าของและเจ้าภาพ ที่โลกใบนี้ เรียกว่า “โลกทัศน์” ที่อิน แตก ต่าง กันไป
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ขอบคุณ อดีตโลกทัศน์ ท่าเดิน ลีลาและรอยยิ้มต่างๆ ที่เราเก็บรวม ยามที่คุณท่านก้าวผ่าน แม้มันจะเป็นเวลาที่สั้นๆ ด้วยประสบการณ์ เพียงครั้งเดียวของคุณ ที่ปัจจุบัน ได้แปรรูป ไปเป็นพลังงานฟิวชั่น “พลังสะอาดเชิงบวก” แรงส่ง คนใกล้ตัว ผู้เชื่อมั่นและรักท่าก้าวเดิน ในลีลาของคุณๆ ให้มาทดสอบเรา ซ้ำอีก นับจากวันนั้น
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส
ขอบคุณ ทุกคนจริงๆ ที่มาทักทาย ร้าน ลีลาโรส คะ ท่านที่ให้อภัย และมอบโอกาสให้เรา ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาฝีมือ เสมอมา จนมีภาพประทับใจ เหล่าวนี้

โรส

คลิก รวม ภาพบ่าวสาว รูปวันจริง

คลิก รวม ภาพบ่าวสาว รูปวันจริง

Share Button

One Response to “ภาพ ชุดแต่งงาน ชุดไทยประยุกต์ ประทับใจ ร้าน ลีลาโรส”

  1. อยากสั่งชุดไทยจักรีชุดหนึ่งสำหรับถ่ายมิวสิควีดีโอเพลงของพ่อหลวงน่ะค่ะไม่ทราบถ้าสั่งตัดนานมั้ยหรือมีให้เลือกได้เลยคะ

Leave a Reply

CAPTCHA CODE * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

คำค้นหา ยอดนิยม

bohemian กระเป๋า คลิป งานแต่งงาน ชุดชั้นใน ชุดทำงาน ชุดราตรี ชุดลำลอง ชุดว่ายน้ำ ชุดเดรส ชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดแต่งงานสวยๆ ชุดไทยประยุกต์ ชุดไปงาน ดีไซเนอร์ ทรงผม ทรงผมเจ้าสาว นางแบบ รองเท้า เทคนิค-ตลก เทรนด์ เสื้อสูท แฟชั่นเกาหลี แหวน-การ์ดแต่งงาน

บันทึกสไตล์ไทยท็อป เว็บแนะนำ และอ้างอิง

Links :     ชุดแต่งงาน ชุดไทยแต่งงาน Paksuay     Refference websites ( เว็บอ้างอิง )