ปรับแต่งตัวเราไง ได้ RAM มี IQ แก่ไม่โง่ ความเข้าใจแบบใหม่ๆ ไม่ได้โม้

Share Button

บทความต่อไปนี้ หลายท่านอ่าน อาจบอกว่า มันมาอวดรู้อีกและ ก็ขออกตัวอย่างี้น๊ะ จริงๆแล้วบทความเรื่อง การปรับปรุงตัว แต่งตัวเสียใหม่ ต้นปีใหม่แนวนี้ อยากเขียนอะไร? ที่มันเข้าใจง่ายๆ ให้ ใครก็ได้ ที่อยากจะอ่าน และก็ไม่เชื่อว่าตัวเองค้นคว้าเข้าใจ มันต้องถูกหมด ขอให้เข้าใจความตั้งใจ ว่า ผู้เขียนไม่ได้ต้องการ อะไรอย่างงั้น เพราะหลายท่าน มันก็ไม่ได้ค้นหา จากคำที่จะพาไปหา ปัญญากันได้ง่ายๆ

บทความแปลถูกๆ ค้นผิดๆ ต่อไปนี้ อยากสร้างกำลังใจ ให้ใครๆ ที่มักชอบ ลงโทษด่าว่าความสามารถ ทางด้านต่างๆ ไม่ว่า ติดโปร หมาลัย ทำโน่นนี่ แล้วมันไม่ได้ดั่งใจ ชอบโทษว่า กูเกิดมาโง่ กูแก่แล้ว แบบดูถูกตัวเราเอง จะได้เข้าใจ และปรับปรุงตัว ปรับใจในเรื่องความคิดต่างๆ กันใหม่ เพราะเขียนมานานแล้ว เกรดเด็กๆที่เรียนมันก็น่าจะออกมาเยอะแล้ว กลัวคุณทำสถิติกัน คิดว่าจะเริ่มปล่อย ดูจากรูปแรกที่เริ่ม แต่ก็ไม่เคย จะสมบูรณ์สักที ตอนนี้ ปีนี้ ได้แค่นี้แหละ จะหยุดไปทำอย่างอื่นบ้าง ก่อนมันหาย งั้นเริ่มเลย จะได้เก็บไว้ตรงนี้แหละ

ปรับแต่งตัวเราไง ได้ RAM มี IQ แก่ไม่โง่

เพราะตั้งแต่ไหนมา เรามักมีความเชื่อแบบไม่ค่อยจะสมบูรณ์นัก กับผลการทดสอบ ความสามารถและประเมิ่นใครๆ ในเรื่อง ความฉลาดมากน้อยทาง ด้านเชาว์ปัญญา Intelligence จากการทดสอบ IQ Test  ซึ่งเป็นการค้นคว้าที่มีมา ตั้งแต่สมัย ร4-ร5 ของไทย โดยมันเป็นผลงาน ของ Alfred Binet

เชาวน์ปัญญา คือ อะไร?  อันนี้ง่ายๆ น่าจะหมายถึง ความสามารถในการ ตอบสนอง กับเรื่องต่างๆ อันได้แก่

 • เรื่องต่างๆที่มีมีความยาก
 • ความซับซ้อน
 • ความเป็นนามธรรม
 • ความสามารถนการปรับมัน ให้ประหยัดเวลาในการทำงาน
 • ปรับตนเพื่อสู่เป้าประสงค์
 • ทำตัวให้มีคุณค่าทางสังคม
 • สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ มีความแปลกใหม่

ในปัจจุบันยิ่งค้นคว้ามากขึ้นๆ เรากับค้นพบว่า เพราะความเชื่อเดิมๆ ต่อไปนี้ อาจเป็นเหตุให้ การพัฒนาเรื่อง เชาวน์ปัญญา ไม่เพิ่มขึ้น โดย ไปหลงเชื่อว่า
ปรับแต่งตัวเราไง ได้ RAM มี IQ แก่ไม่โง่
เชาวน์ปัญญา ที่มักเรียกมันว่า ฉลาดและโง่ มันเป็นสมบัติที่ติดตัวมา แบบฟ้าประทาน เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันไม่เป็นจริง แต่จากการค้นพบของ เบอร์นาร์ด เดลลิน ( Bernard Delvin ) และท่านอื่นๆ กลับพบว่า เชาว์ปัญญามันเป็นผลจากยีนส์แค่ 48% ส่วนที่เหลือ เป็นผลและอิทธิพลของ การดูแลของแม่เราขณะเราอุ้มในท้อง จะจากสิ่งแวคล้อมก็อีก และการศึกษาก็มีผล
ปรับแต่งตัวเราไง ได้ RAM มี IQ แก่ไม่โง่
ความสนใจในเรื่องเชาวน์ปัญญา องค์ประกอบด้าน เชาว์ปัญญา ยังได้ถูกขยายภาพ และทำความเข้าใจมากขึ้นๆ ตลอดเวลาอีกจาก การเกิดขึ้นของ ทฤษฏีพหุปัญญา ( Multiple Intelligence ) ของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  (Howard Gardner) ซึ่งมันมีองค์ประกอบหลากหลายด้าน ไม่ว่า ด้านเหตุผล ด้านภาษา-คำ มิติสัมพันธ์ ดนตรี กายสัมผัส มนุษยสัมพันธ์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง มันคล้ายตอนที่ ลูกหลานเรา ตอนแกไปสอบ GAT และเขาก็พยายาม จะเคว้นหาเรา ในด้านต่างๆ ทำนองนั้น ส่วนนี้ขอไม่กล่าว หากสนใจไปอ่านเอง เดี๋ยวอีกหลายปี จะจบไม่ลง ไม่ได้อยากเขียนตรงนี้ บอกคีย์ไปแล้วจ๊ะ
ปรับแต่งตัวเราไง ได้ RAM มี IQ แก่ไม่โง่

( ภาพ credit ของ Mark R. Kaser )

แต่สิ่งต่อไปนี้ ไอ้ที่ต้องการบอกคีย์เวิดต่างๆ กรูกันออกมา อาจทำให้ คุณเข้าใจ ว่าทำไม? ผู้เขียนมัก ชอบใช้คำว่า You can do it, Just do it! อย่างเสมอ อย่างทุ่มความมั่นใจ ไม่เคยสนใจว่า เพศ แก่ เด็ก หญิงชาย ก็เพราะว่า เชาวน์ปัญญา ที่แสดงออกมา ในเรื่องความสามารถรวมๆ ของเรานั้น มันสุดยอดกว่าที่ เราเคย ไปกำหนดขอบเขต และเสป๊คความเร็ว หน่วยความจำ RAM ความแรงของมัน ซึ่งผู้เขียน อาจกล่าว เป็นภาษาชาวบ้าน ให้เข้าใจง่ายๆ จากแห่งอ้างด้านล่าง เพื่อให้ทุกคนหยุดๆ บ่า
ปรับแต่งตัวเราไง ได้ RAM มี IQ แก่ไม่โง่

เลิกดูถูกว่า ตัวเราเองว่าโง่บ้าง แก่แล้วหลงลืมบ้าง ทำความเข้าใจ สิ่งค้นพบใหม่ ที่ว่า

 • เชาว์ปัญญา ของคุณนั้น มันสุดยอด ซับซ้อน มีความเป็นมิติ มากกว่า supercomputer อีก
 • คุณต้องทำความเข้าใจ ความสามารถของสมองใหม่ เสียว่า  ไอ้เจ้านี่นั้นมันสามารถที่จะ รับรู้เรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ ได้มากครั้งละ 7 อย่างต่อวินาทีกันเลย ชั่วอายุของคุณและ มันจะมี ที่ว่างให้บรรจุ เรื่องที่จะเรียนรู้ใหม่ๆ ได้เสมอ เออมันไม่เต็มน๊ะ
 • เชาว์ปัญญาไม่ได้มีอยู่แต่เพียงในสมองเท่านั้น แต่มันอยู่ในเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งหมายความว่า ไอ้ความคิดความเข้าใจแบบเก่าๆโบๆ ที่แบ่งแยกกระบวนการคิด และทางอารมณ์ ออกจากกันไม่ถูกต้อง
 • เชาว์ปัญญาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่มีใครเหมือนคุณได้แท้จริง ยกเว้นคู่แฝดแบบเด๊ๆ พรสวรรค์ของคุณ ลายนิ้วมือของคุณ การแสดงอารมณ์ของคุณ  สิ่งต่างๆไม่ว่า DNA ความฝั่น ของคุณไม่มีต้นแบบมาก่อนเลย
 • เชาว์ปัญญานั้น เชื่อมโยงรูปแบบความคิดไม่รู้จบที่มีศักยภาพ
 • เชาว์ปัญญาไม่ได้ถูกจำกัดค่าใด มาตั้งแต่เกิด
 • เชาว์ปัญญากลับเพิ่มได้หากได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้อง
 • เชาว์ปัญญาสามารถเพิ่มได้ พัฒนาได้ แม้อายุจะมากขึ้น หากคุณรู้จักที่จะใช้ ( ref 4 )

เมื่อคุณได้ตระหนักรู้ ในเรื่อง ความลับของเชาว์ปัญญา แล้ว ก็อย่าให้ความเข้าใจเดิมๆ มาเป็นบดบังหรือข้อจำกัด ต่อต้าน บุคคลผู้มีความสามารถในด้านต่างๆของคุณ และความสามารถของลูกคุณ อีกเลย

ผู้เขียนจำคำพูดอันหนึ่ง ของ JK Rowling ที่ว่าบางที เพราะการที่เรา ล้มเหลวจนเลวร้ายสุดๆ จมลงไปสู่ก้นเหวได้นั้น มันกลับทำให้เรามี ที่ยึด และใช้เหยียบเป็นแรงส่งตัว ให้ทะยานขึ้น ก้าวหน้าขึ้นในเวลาข้างหน้า ก็ขอเป็นกำลังใจให้ สำหรับหลายท่านที่ ปีเก่ามันจบไปอย่างไม่เข้าท่า เข้าทาง หรือกำลังจมอยู่กับการ บ่นว่าตัวเอง

เออแล้วจะพัฒณากันอย่างไง วันหลังมาฝอยต่อ หากมีคนสนใจ จะรวมมาต่อ จบภาคแรก

จากแห่งอ้าง

 1. http://www.chamlongclinic-psych.com/document/intelligence/index.htm
 2. http://www.oknation.net/blog/pornchai/2008/04/03/entry-2
 3. http://www.krujongrak.com/mi/mi_selftest1.htm
 4. http://www.intelligencetest.com/articles/article1.htm + คิดเยี่ยงครูดูอย่าง เลโอนาร์โดดาวินชี
 5. http://classroomchoreography.wordpress.com/2010/05/10/dance-and-multiple-intelligences/

คำคม : การแสวงหาความรู้ เปิดประตูสู่เสรีภาพ คุณได้เปิดประตูไปสูเสรีภาพหรือยัง

Boom…..Boom….ฺบูม!!

Share Button

Leave a Reply

CAPTCHA CODE * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

คำค้นหา ยอดนิยม

bohemian กระเป๋า คลิป งานแต่งงาน ชุดชั้นใน ชุดทำงาน ชุดราตรี ชุดลำลอง ชุดว่ายน้ำ ชุดเดรส ชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดแต่งงานสวยๆ ชุดไทยประยุกต์ ชุดไปงาน ดีไซเนอร์ ทรงผม ทรงผมเจ้าสาว นางแบบ รองเท้า เทคนิค-ตลก เทรนด์ เสื้อสูท แฟชั่นเกาหลี แหวน-การ์ดแต่งงาน

บันทึกสไตล์ไทยท็อป เว็บแนะนำ และอ้างอิง

Links :     ชุดแต่งงาน ชุดไทยแต่งงาน Paksuay     Refference websites ( เว็บอ้างอิง )