การปฏิวัติแฟชั่นเสื้อผ้า ช่วง 1990-2000

บทความต่อเนื่อง จาก : ประวัติ ยุคแบบ แฟชั่นเสื้อผ้าโลก ( World Fashion History )

การปฏิวัติแฟชั่นเสื้อผ้า ช่วง 1990-2000

1990-2000

Share Button

การปฏิวัติแฟชั่นเสื้อผ้า ช่วง 1990-2000 โดย Galliano จากห้องเสื้อ Dior คุณ Tom Ford จาก Gucci, Hussein Chalayan, Alexander McQueen

Share Button
WordPress › Error

The site is experiencing technical difficulties.