ประวัติยุคแบบ แฟชั่นเสื้อผ้าโลก ปี ค.ศ. 1900

บทความต่อเนื่อง จาก : ประวัติ ยุคแบบ แฟชั่นเสื้อผ้าโลก ( World Fashion History )

ประวัติยุคแบบ แฟชั่นเสื้อผ้าโลก ปี ค.ศ. 1900

1900-1910

Share Button

ประวัติยุคแบบ แฟชั่นเสื้อผ้าโลก ปี ค.ศ. 1900 แฟชั่นเสื้อผ้า ยุค Art Nouveau โดยดีไซเนอ์ ดังๆ มีชื่อเสียงได้แก่ Paul Poiret, Jean Paquin, Mariano Fortuny.

Share Button
WordPress › Error

The site is experiencing technical difficulties.