เดรส หน้าสั้น หลังยาว ชุดไปแต่งงาน สีขาว ลีลาโรส

บทความต่อเนื่อง จาก : ชุดแต่งงาน ดอกกุหลาบ 2012 ร้าน Leela Rose

เดรส หน้าสั้น หลังยาว ชุดไปแต่งงาน สีขาว ลีลาโรส

เดรส หน้าสั้น หลังยาว ชุดไปแต่งงาน สีขาว ลีลาโรส

Share Button

เดรส 2012 อีกไสตล์ ทีนำมาทำวางไว้ ให้เป็นไอเดีย และตัวอย่างงาน ที่เราถนัด นี่ป็นไสตล์แบบเรา ซึ่งมันอาจอยู่ หรือไม่อยู่? ในร้านเมื่อใด ก็ได้นะ คุณดูเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการตัดสินใจ เท่านั้นว่าร้านนี้ ผลิตงานประมาณไหนได้บ้าง

Share Button