พิธีการสู่ขอในวรรณคดีไทย เรื่องขุนช้างขุนแผน งานแต่งงานไทย

การสู่ขอในวรรณคดีไทย

         ในวรรณคดีไทย เรื่องขุนช้างขุนแผน เมื่อพลายแก้วต้องการจะแต่งงาน กับนางพิมพิลาไล ผู้ที่เป็นเฒ่าแก่ ไปสู่ขอคือ นางทองประศรี มารดาของพลายแก้ว เอง เพราะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ กับนางศรีประจันมารดาของ นางพิมพิลาไล ดังมีคำเจรจากันดังนี้

 

     ศรีประจันได้ฟังทางหัวเราะ          จำเพาะจะมาอ้อมค้อมว่า
เราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนานมา            ลูกข้าข้าจะหวงไว้ทำไม
ถึงยากจนอย่างไรก็ไม่ว่า                   แต่พร้าชัดหลังมาจะยกให้
อุตส่าห์ทำมาหากินไป                     รู้ทำรู้ได้ด้วยง่ายดาย
ถึงมีเงินทองเป็นของพ่อแม่ให้          ไม่รู้รักษาไว้ก็ฉิบหาย
ตูจะขอถามความท่านยาย                ลูกชายนั้นดีฤาอย่างไร
ไม่เล่นเบี้ยกินเหล้าเมากัญชา           ฝิ่นฝามันสูบบ้างฤาไม่
จะสูงต่ำดำขาวสักคราวใคร            ตูยังไม่เห็นแก่ตาว่าตามจริง ฯ

     คราวนั้นตาสนกับตาเสา             อีกทั้งยายเม้าและยายมิ่ง
ว่านานไปท่านจะได้พึ่งพิง               ลูกทองประศรีดียิ่งนะคนนี้
ว่านอนสอนง่ายชายฉลาด              ทั้งรูปร่างก็สะอาดสำอางศรี
รุ่นหนุ่มน้อยจ้อยเรียบร้อยดี              ความชั่วไม่มีสักสิ่งอัน
เมื่อเป็นเณรก็เทศน์มัทรีได้              เพราะเจาะจับใจดีขยัน
เมื่อปีกลายคุณยายเป็นเจ้ากัณฑ์       วันนั้นเจ้าพิมฟังยังชอบใจ
เปลื้องผ้าออกบูชาซึ่งกัณฑ์เทศน์        เกิดเหตุเพราะขุนช้างมันทำให้
เปลื้องผ้าทับผ้าเจ้าพิมไว้                   คุณยายจำไม่ได้ฤาไรนา ฯ

        ศรีประจันได้ฟังก็ชอบใจ             ตอบว่าอ่อนึกได้แล้วที่ว่า
เราก็คิดรำคาญมานานข้า                   ด้วยลูกชายคนเดียวดังดวงใจ
จะตกแต่งให้ปันเสียทันตา                  ตัวเราก็ชรามักเจ็บไข้
อายุคนนี้จะนานสักปานใด                  มีหาไม่จะทำแต่ตามมี
ข้าจะให้ลูกข้าสิบห้าชั่ง                      ขันหมากมั่งน้อยมาไม่จู้จี้
ผ้าไหว้สำรับหนึ่งก็พอดี                     หอมีห้าห้องฝากระดาน
เดือนสิบสองวันเสาร์ขึ้นเก้าค่ำ            กำหนดงานจะทำให้คิดอ่าน
ทองประศรีรับคำมิได้นาน                   ตามแต่ท่านจะคิดไม่ขัดใจ
ครั้นได้เวลาควรชวนกันลา                 ทองประศรีก็มาหาข้าไม่
ถึงที่อยู่พลันทันใด                             บอกลูกชายให้ได้รู้การ ฯ

ชุดแต่งงาน แบบต่างๆ

 

พิธีมงคลสมรส( งานแต่งงาน ) และบทความเกี่ยวเนื่อง

แหล่งอ้างอิง: จากหนังสือ : ประเพณี พิธีมงคล วันสำคํญของไทย ของ คุณกิติ ธนิกุล