หลักการครองเรือน นางวิสาขา ของ ธนญชัยเศรษฐี หลังแต่งงาน

หลักการครองเรือน

     ในสมัยพุทธกาล มีครอบครัวเศรษฐีแห่งเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ ชื่อว่า ธนญชัยเศรษฐี และนางสุมนา ซึ่งต่อมา ได้ย้ายมาอยู่เมืองสาเกตุ อันเป็นเมือง ที่อยู่ระหว่างเมืองราชคฤห์ กับเมืองสาวัตถี ท่านมีธิดาสาว รูปงามคนหนึ่งชื่อว่า นางวิสาขา ต่อมานางได้ทำการสมมรสกับ ปุณณวัตนมาณพ บุตรชายของมิคารเศรษฐี

     ก่อนส่งตัว นางวิสาขา ไปยังบ้านเจ้าสาว ท่าน ธนชัยเศรษฐี ได้ให้โอวาท เกี่ยวกับการครองเรือนไว้ ๑๐ ประการดังนี้

 • ไฟในอย่านำออก หมายถึง ไม่ควรนำความลับหรือเรื่องไม่ดีงามภายในครอบครัวไปบอกเล่าให้คนภายนอกได้รับรู้
 • ไฟนอกอย่านำเข้า หมายถึง ไม่ควรนำคำนินทาว่าร้ายเสียดสี ด้วยความอิจฉาริษยาจากบุคคลภายนอก มาสู่ครอบครัว อันจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องไม่ดีงามและความบาดหมาง
 • พึงให้แก่คนที่ให้ หมายถึง เมื่อมีผู้มาหยิบยืมข้าวของเงินทอง ควรให้แก่นที่นำมาคืนเท่านั้น
 • พึงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ หมายถึง ผู้ที่เคยหยิบยืมแล้วไม่นำมาคืน คราวต่อไปหากยังกล้ามาหยิบยืมอีก ไม่ควรให้
 • พึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้ หมายถึง การสงเคราะห์ญาติ แม้เขาจะนำมาคืนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าเป็นการสมควร ก็ควรให้
 • พึงนั่งให้เป็นสุข หมายถึง การนั่งในที่อันเหมาะอันควร ไม่เกะกะขวางทาง ไม่ต้องคอยลุกหลีกเมื่อพ่อผัวแม่ผัวเดินผ่าน และจัดการงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • พึงนอนให้เป็นสุข หมายถึง ควรนอนทีหลังพ่อผัว แม่ผัว และสามีได้เข้านอนแล้ว คือต้องตรวจดูข้าวของ กลอนประตูหน้าต่าง และฟืนไฟให้เป็นที่เรียบร้อย
 • พึงกินให้เป็นสุข หมายถึง ควรจัดข้าวปลาอาหารสำหรับพ่อผัวแม่ผัวสามีและบุตรให้เป็นที่เรียบร้อย
 • พึงบูชาไฟ หมายถึง การให้ความเคารพยำเกรงสามี และบิดามารดาของสามี
 • พึงบูชาเทวดา หมายถึง ให้นับถือบิดามารดาสามี

นางวิสาขา เป็นหญิงที่มีลักษณะงามพร้อม ๕ ประการ เรียกว่า “ เบญจกัลยาณี ” ได้แก่

 1. ผมงาม คือ ผมดำสลวยเป็นเงางาม
 2. เนื้องาม คือ เป็นผู้มีเหงือกงาม
 3. กระดูกงาม คือ เป็นผู้มีฟันงามขาวเรียบเป็นระเบียบ
 4. ผิวงาม คือ มีผิวเกลี้ยงเกลางามไม่มีไฝฝ้า
 5. วัยงาม คือ มีความงามเหมาะสมกับวัยของตน

แต่สิงที่งดงามที่สุดของนางวิสาขา คือ เป็นผู้หญิงที่มี จริยวัตร และน้ำใจงาม

ชุดแต่งงานไทย ชุดไทย แบบต่างๆ

 

พิธีมงคลสมรส ( งานแต่งงาน ) และบทความเกี่ยวเนื่อง

แหล่งอ้างอิง: จากหนังสือ : ประเพณี พิธีมงคล วันสำคํญของไทย ของ คุณกิติ ธนิกุล