หน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยา หน้าที่ของภรรยาต่อสามี หลังแต่งงาน

หน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยา

ให้การยกย่องภรรยาของตน
ไม่ดูหมิ่นภรรยา
ไม่ประพฤตินอกใจภรรยา
มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้
ให้เครื่องประดับตามสมควร

 

หน้าที่ของภรรยาต่อสามี

จัดการงานดี
สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดี
ไม่ประพฤตินอกใจ
รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้
ขยัน ไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวง

 

     สามีนั้นถือเป็นผู้นำครอบครัว ส่วนภรรยา เป็นผู้ร่วมครอบครัว ที่ตนจะต้องดูแลรับผิดชอบ และให้เกียรติยกย่อง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ประพฤตินอกใจอันเป็นสาเหตุทำให้มีปากเสียงและครอบครัวแตกแยก สามีควร มอบความเป็นใหญ่ ในบ้านให้ภรรยาดูแล โดยเฉพาะ เรื่องเกี่ยวกับการครัว การดูแลทำความสะอาด โดยตนจะต้อง เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ตามสมควร มิใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภรรยา แต่เพียงผู้เดียว และมอบเงินทอง เครื่องประดับ ให้ภรรยาของตน

     ภรรยานอกจากจะเป็นแม่บ้าน โดยไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว ยังต้องให้การสงเคราะห์ญาติของตน และฝ่ายสามี รวมทั้งเพื่อนมิตรสหายตามสมควร ไม่ประพฤตินอกใจ รักษาทรัพย์และเป็นคู่คิดที่ปรึกษา หรือคอยปลุกปลอบ ให้กำลังใจสามี เพื่อความผาสุกของครอบครัว

ชุดหมั้นไทย

 

พิธีมงคลสมรส ( งานแต่งงาน ) และบทความเกี่ยวเนื่อง

แหล่งอ้างอิง: จากหนังสือ : ประเพณี พิธีมงคล วันสำคํญของไทย ของ คุณกิติ ธนิกุล