งานแต่งงาน การสู่ขอ เฒ่าแก่

การสู่ขอ ในงานแต่งงานไทย

         ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ไปเจรจาสู่ขอ ตามธรรมเนียมประเพณีเรียกว่า “ เฒ่าแก่ ” ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นผู้มีฐานะดี มีผู้ให้ความเคารพนับถือ และรู้จักพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ของทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงเป็นอย่างดี รวมทั้งรู้จักอุปนิสัยใจคอของฝ่ายชาย ที่ตนจะเป็นตัวแทนไปสู่ขอด้วยเพราะ ตัวเฒ่าแก่จะต้องเป็นผู้รับรองนิสัย ความประพฤติ ฐานะทางการงาน ฯลฯ ให้แก่ฝ่ายชาย

ชุดไทยมีแขนสวยๆ

 

พิธีมงคลสมรส ( งานแต่งงาน ) และบทความเกี่ยวเนื่อง

แหล่งอ้างอิง: จากหนังสือ : ประเพณี พิธีมงคล วันสำคํญของไทย ของ คุณกิติ ธนิกุล