อาหารแช่แข็ง Lean Crusine กับอดีตแฟชั่น การบริโภคอย่างมีสติ

Lean Crusine เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1981 โดยต้องการ ที่จะเป็น ทางเลือกของ แฟชั่น การบริโภค อย่างมีสติ อาหารแช่แข็ง ที่ดีกว่า อย่างของ Stouffer

lean-cuisine

Lean Crusine ได้เริ่มต้น เข้าสู่ท้องตลาด กับสินค้า ที่มีแค่เพียง 10 รายการ และต่อมาได้ขยายเป็น 100 รายการอาหาร อย่างรวดเร็วจาก ความนิยม ในผลิตภัณฑ์ ชื่อ ตราแบนด์เเนม ของ อาหารแช่แข็ง อย่าง Lean Crusine ซึ่งได้รับ การพิจารณา โดย FDA ว่าเป็นเป็นอาหาร ที่ให้ข้อมูลแก่ ผู้บริโภค เกี่ยวกับ สารอาหารที่พวกเขา จะได้รับหลังจากรับประทาน ดังนั้น ทุกๆรายการสินค้า อาหารของ Lean Crusine ทั้งหมด จะถูกกำหนดให้ ต้องผ่าน กฏเกณฑ์ อาหารไขมันต่ำ โดยจะต้องมี ไขมัน น้อยกว่า10 กรัม ไขมันอิ่มตัว ก็ต้องน้อยกว่า 4.5 กรัม หรือมี คลอเลสเตอรอล เพียงเล็กน้อย เพียง 95 มิลลิกรัม อาหารภายใต ้แบรนด์เนม Lean Crusine ยังต้องมีการควบคุม ปริมาณ แคลลอรี่ ที่ผู้บริโภค จะได้รับอีกด้วย รายการอาหาร ส่วนมากแล้ว จะอยู่ในช่วง 200 – 300 แคลลอรี่เท่านั้น

คู่แข่งที่สำคัญของ Lean Cuisine ก็คือ Health Choice ซึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตขึ้นโดยบริษัท ConAgra Foods อาหารเหล่านี้ เนื่องจาก ตัวบรรจุภัณฑ์ มีการโฆษณาว่า ” Healthy ” ดังนั้นตาม ข้อกำหนดของ FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงต้องทำผลิตภัณฑ์ ให้ได้เสป็ค ข้อกำหนดของ FDA เพิ่มขึ้น อีกด้วย ซึ่งความหมาย ของการประทับว่า ” Healthy ” ตาม มาตรฐาน ของ FDA คือ โซเดียม ต้องมี ปริมาณน้อยกว่า 480 มิลลิกรัม เพิ่มเข้าไปด้วย นอกจากเพียง การกำหนด มาตรฐาน ของ ไขมัน ไขมันอิ่มตัว และ คอเลสเตอรอล ที่กล่าวข้างตั้น

คู่แข่ง รายอื่นๆ ก็ได้แก่ Smart one ซึ่งมีบริษัท H. J. Heinz Company ผลิตให้ หรือ คู่แข่ง อย่าง South Beach Diet ผลิตสินค้าให้ โดย Kraft Foods นอกจากนี้ Lean Cuisine ยังมีคู่แข่งขัน ที่เกี่ยวกับ สินค้าของตน จากรายอื่นๆ อีกมากมาย

 

Lean Cuisine มีธุรกิจที่ เจริญเติบโต อย่างมาก ระหว่างปี 1980 และ 1990 กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ทันสมัย ที่เน้นอาหาร ทางด้าน สุขภาพ นั้น มีความสำคัญโดย ต้องเป็น อาหารที่ไขมันต่ำ แคลลอรีต่ำ ยอดขาย ที่พุ่งพรวด นี้ ทำให้ Nestle กลายเป็น แบรนด์เนม ที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่การมีขึ้นของธุรกิจ ก็ต้องมีการลงเช่นกัน ตามวัฏจักร ทางธุรกิจ มันย่อมเป็น ธรรมดา ปรากฏว่า ในช่วงปี 2003-2004 นั้น Lean Cuisine ยอดขาย ตกต่ำสุดๆ เนื่องจาก ผู้บริโภค หันมาให้ความสำคัญ และความนิยม อาหารประเภท คาร์โบไฮเดรตต่ำแทน

[ Doc ref : C003 ]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

คำค้นหา ยอดนิยม

การเลือกชุด ชุดราตรีสวยๆ ชุดแต่งงานสวยๆ นักออกแบบ

บันทึกสไตล์ไทยท็อป เว็บแนะนำ และอ้างอิง

Links :     ชุดแต่งงาน ชุดไทยแต่งงาน Paksuay     Refference websites ( เว็บอ้างอิง )