รูปชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยพระราชนิยม การใช้งานที่เหมาะสม

รูปชุดไทยศิวาลัย

รูปชุดไทยศิวาลัย

รูปชุดไทยศิวาลัย

ชุดไทยศิวาลัย

ชุดไทยศิวาลัย ใช้ผ้ายกไหมหรือยกทอง ตัดแบบติดกันซิ่นยาวจีบ หน้านางมีชายพก ใช้เข็มขัดไทยคาด ตัวเสื้อแขนยาว คอกลม มีขอบตั้ง เล็กน้อย ผ่าหลัง ตัวเสื้อตัดติดกับซิ่นคล้ายแบบไทย บรมพิมาน แต่ห่มผ้า ปักลายไทยใช้ในโอกาสพิเศษ ที่กำหนดให้ แต่งกายเต็มยศ เจ้าสาวของ ไทยมักนิยมใส่ชุดไทยชุดนี้ ในพิธีรดน้ำสังข์หรือพิธีเลี้ยง ฉลองงานใน ตอนค่ำ และมักประดับด้วยเครื่องประดับทองได้แก่ สร้อยคอ สร้อยสังวาล เข็มขัด ต่างหู และรัดเกล้า

การเลือกใช้ ชุดไทยพระราชนิยมแบบอื่นๆ

อ้างอิงจาก :  หนังสือพัสตราภรณ์ไทย ถวายไท้ราชินี