ชุดไทยจิตรลดา แบบชุดไทยพระราชนิยม การใช้งาน

รูปชุดไทยจิตรลดา

ชุดไทยจิตรลดา

ชุดไทยจิตรลดา

ชุดไทยจิตรลดา

ชุดไทยจิตรลดา สำหรับใช้ในพิธีกลางวัน ใช้ผ้าไหมเกลี้ยง มีเชิง หรือ ยกดอกทั้งตัว ผ้าซิ่นยาวป้ายหน้า คนละท่อนกับตัวเสื้อ ซึ่ง แขนยาว ผ่าอก คอกลม มีขอบตั้งน้อยๆ สำหรับงานพระราชพิธีนิยมเครื่องประดับ ที่หรูหรา ขึ้น ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และไม่ต้องคาดเข็มขัด ควรประดับด้วย สร้อยคอ ติดกระดุมทอง สร้อยข้อมือ และต่างหูให้สวยงาม

ชุดหมั้น ชุดไทยแขนยาว

การเลือกใช้ ชุดไทยพระราชนิยมแบบอื่นๆ

อ้างอิงจาก :  หนังสือพัสตราภรณ์ไทย ถวายไท้ราชินี