การเลือกชุดไทยพระราชนิยม แบบต่างๆ การใช้งาน

    เนื่องจาก ชื่อชุดไทยพระราชนิยม มีชื่อเรียก ทีไพเราะ แต่ก็ทำให้ ว่าที่เจ้าสาวมือใหม่ จินตนาการ รูปแบบชุดไทย ทรงนั้นไม่ถูกเหมือนกันว่า ตนเองต้องการใช้ชุดไทย แบบใด และโอกาสไหน เช่น ชุดไทย งานหมั้น และ การใส่แบบลำลองการเลือกใช้ ชุดไทยพระราชนิยม แต่ละแบบ

การเลือกใช้ชุดพระราชนิยม นั้น มีหลักการ ตามตารางการใช้งานเปรียบเทียบ ด้านล่างนี้ วิธีการ อาจพอสรุป คราวๆได้ดัง คือ

1. ชุดไทยพระราชนิยม ที่ใส่ได้ทั่วไป เป็น ชุดไทย ในแบบที่ 1-4 ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน สามารถใช้ได้ทั่วไป แต่เวลาและโอกาสจะเป็น เครื่องกำหนด เป็นหลักใหญ่ ถ้าใช้ ชุดไทยแขนสั้น ที่ต้องการความคล่องตัว ก็เลือก ชุดไทยเรือนต้น เพราะที่เหลือ ทั้งหมดไม่ว่า ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน จะเป็นแบบ ชุดไทยแขนยาว โดย ชุดไทยบรมพิมาน เท่านั้นจากทั้งกลุ่มใน 4 แบบที่กล่าวมา จะมีหน้านาง และชายพก

การเลือกใช้ ชุดไทยพระราชนิยม แต่ละแบบ

2. ชุดไทยพระราชนิยม กลุ่มนี้ ที่ใส่ในโอกาศเฉพาะ เป็นงานเป็นการ การสวมชุด แสดงถึง ฐานะ และ ยศศักดิ์ จะใช้ชุดไทยพระราชนิยม ในกลุ่ม 5-8 ในการพิจารณาเลือกใช้ โดยหากเป็น งานกลางคืน จะนิยม ชุดไทยจักรี โดยเฉพาะ ชุดไทยศิวาลัย จะเป็นชุดแบบ แขนยาว

     ในสังคมไทยตั้งแต่โบราณ หญิงสาวๆ ชาวไทยที่เตรียมตัวมีงานแต่งงาน มักเลือกใช้ชุดไทยแบบต่างๆ ในแต่ละแบบ เหล่านี้ จนมีการนำเอาไปเปลี่ยนแปลง และเกิดเป็นชุดไทยที่มีรูปแบบอื่นๆ เป็นชุดไทยแบบที่ 9 มักเรียกหากันว่า ชุดไทยประยุกต์ ซึ่งจะขอกล่าวอีกครั้ง ในตอนท้าย เพราะในปัจจุบัน ก็นิยมเลือกใช้ ในมากโอกาส ตามเทรนด์แฟชั่น ทั้งสีและแนวทางการตบแต่งชุดไทยแบบนั้นๆ ว่าช่วงนั้น คนไทยและโลกเทรนด์สากล นิยมแบบใด สีโทนใด?

ชุดไทยพระราชนิยม

โอกาสที่ใช้

สไบ / เข็มขัด

เสื้อด้านหน้า

คอเสื้อ

แขนเสื้อ

ลักษณะ ผ้าถุง

1. ชุดไทยเรือนต้น

ลำลอง

ไม่ใช้ / ไม่ใช้

ผ่าหน้าและ ติดกระดุม

คอกลม ไม่มีขอบ

แขนสามส่วน

ไหมหรือ ซิ่นป้ายหน้า

2. ชุดไทยจิตรลดา

พิธีกลางวัน

ไม่ใช้ / ไม่ใช้

ผ่าหน้าและ ติดกระดุม

คอกลม ขอบตั้ง

แขนยาว

ไหมหรือ ซิ่นป้ายหน้า

3. ชุดไทยอมรินทร์

พิธีค่ำ

ไม่ใช้ / ไม่ใช้

ผ่าหน้าและ ติดกระดุม

คอกลม ไม่มีขอบ

แขนยาว หรือแขน สามส่วน

ไหมหรือ ซิ่นป้ายหน้า

4. ชุดไทยบรมพิมาน

พิธีค่ำ

ไม่ใช้ / ใช้

ผ่าหลัง

คอกลม ขอบตั้ง

แขนยาว

มีหน้านาง และชายพก

5. ชุดไทยศิวาลัย

โอกาสพิเศษ และแต่ง เต็มยศ

ใช้ / ใช้

ผ่าหลัง

คอกลม ขอบตั้ง

แขนยาว

มีหน้านาง และชายพก

6. ชุดไทยจักรี

เต็มยศ กลางคืน

ใช้ / ใช้

ผ่าหลัง

คอกลม

ไม่มีแขน

มีหน้านาง และชายพก

7. ชุดไทยดุสิต

เต็มยศใน พระราชพิธี

ไม่ใช้ / ใช้

ผ่าหลัง

คอกลม

ไม่มีแขน

มีหน้านาง และชายพก

8. ชุดไทยจักรพรรดิ

ในพระราชพิธี

ใช้ / ใช้

ทรงรัดรูป เกาะอก

ไม่มี

ไม่มีแขน

มีหน้านาง และชายพก

การแต่งกายไทย โดยใช้ชุดไทย ในแต่ละโอกาส

     ยังมีข้อกำหนด และต้องปฏิบัติ ให้ถูกหลักการ เพราะพิธีเหล่านั้นมี บุคคลสำคัญ และเป็น การเคารพสถานที่ เช่น การแต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ การแต่งกายปกติ การแต่งกายไว้ทุกข์ การแต่งกายแบบไทย การแต่งกายแบบสากล การแต่งกาย ในงานละครไทย ข้อมูลจากการสืบค้น เรื่อง เครื่องแต่งกาย สำหรับงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อท่านบ้าง เมื่อต้องเลือกชุดไทยไปใช้งาน