ชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยประยุกต์

ประวัติ ชุดไทยพระราชนิยม ชุดประจำชาติ การแต่งกาย ความภูมิใจในความเป็นไทย

ชุดไทยพระราชนิยม

ชุดไทยพระราชนิยม

    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี พระราชนิยม เรื่อง การใช้ ผ้าไทย มาตั้งแต่ ทรงพระเยาว์ เมื่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา ฯ ประกาศหมั้น ครั้งนั้น ได้มี นักหนังสือพิมพ์ ชาวต่างประเทศ ขอสัมภาษณ์ ซึ่งพระองค์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จะสนับสนุน และ ส่งเสริมการแต่งกาย ที่เป็น แบบไทย เมื่อพระองค์ ยังเป็น พระคู่หมั้น ได้ใช้ ผ้าไทย และ ซิ่นไทย ส่วนชุดใน พระราชพิธี อภิเษกสมรส ได้ใช้ชุดที่ ตัดเย็บ ด้วย ผ้าไทย เมื่อพระราชพิธี ได้ผ่านไปแล้ว พระองค์ได้ทรง ปฏิบัติตาม พระราชปณิธาน ดังกล่าวต่อมา และได้มี เครื่องแต่งกาย แบบไทย ตาม พระราชนิยม ขึ้น ซึ่งกลายเป็น เอกลักษณ์ ทาง การแต่งกายประจำชาติ มาจนทุกวันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี พระราชดำริ เรื่อง การแต่งกายประจำชาติ ของสตรีไทย ตั้งแต่คราวเสด็จฯ เยือนประเทศ เพื่อนบ้าน เป็นครั้งแรก  ในสมัยนั้นยังไม่มี ชุดไทยแบบต่างๆ ตามพระราชนิยม ได้ทรงคิดใช้ ไหมไทย ผ้าไทย และ ผ้ายก ต่างๆ มา ประดิษฐ์ตกแต่ง เป็น ฉลองพระองค์ เพื่อให้แสดงถึงของ ความเป็นไทย ทรงเจริญรอย สมเด็จพระพันปีหลวง สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เรื่องการใช้ ฉลองพระองค์

ชุดไทยพระราชนิยม

  ทรงให้ ท่านผู้หญิง มณีรัตน์ บุนนาค ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทางประวัติศาสตร์ และ การแต่งกาย ของสตรีไทย สมัยโบราณ มาประยุกต์ และ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชื่อ ชุดไทย นี้ขึ้น ตามแบบ ต่างๆ ซึ่งได้ แนวคิด จาก ชื่อ พระตำหนัก และ พระที่นั่ง อาทิ ไทยอมรินทร์ (Thai Amarin ) ไทยจิตรลดา (Thai Chitlada ) ไทยบรมพิมาน (Thai Boromphiman) ไทยจักรพรรดิ (Thai Chakkraphat ) ไทยจักรี (Thai Chakkri) ไทยเรือต้น ( Thai Ruean Ton ) ไทยศิวาลัย ( Thai Siwalai )และไทยดุสิต (Thai Dusit )

ชุดสตรีไทยพระราชนิยม

      ชุดสตรีไทยพระราชนิยม หมายถึง ชุดแต่งกายประจำชาติ ของ สตรีไทย สวมใส่ ใน งานพิธี หรือ งานพระราชพิธีต่างๆ เช่น งาน พิธีหมั้น งานพิธี มงคลสมรส เป็นชุด ที่มี เอกลักษณ์ เฉพาะ มีหลายรูปแบบ ตัดเย็บ ด้วย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าใยประดิษฐ์ อาจเป็น ผ้าพื้น ผ้าลายดอก ผ้าลายริ้ว ผ้ายกดิ้นเงิน ดิ้นทอง หรือ ผ้ายกดอก เต็มตัว ใช้วัสดุเกาะเกี่ยว ที่เหมาะสม เช่น ซิป ตะขอ กระดุม ที่ห่อหุ้มจากผ้า ตัวเสื้อ อาจตกแต่ง ให้สวยงาม ด้วย การปักมุก เลื่อม ลูกปัด เป็นต้น

ชุดไทยพระราชนิยม

ผ้าไหม หมายถึง ผ้าทอ จากเส้นด้าย ที่ได้จากใยของ ตัวไหม
ผ้าฝ้าย หมายถึง ผ้าทอ จากเส้นด้าย ที่ได้จากใยของ ฝ้าย
ผ้าใยประดิษฐ์ หมายถึง ผ้าที่ได้จาก การสังเคราะห์ เช่น ผ้าพอลิเอสเทอร์ ผ้าเรยอน ผ้าเจอร์ซี่ ผ้าโทเร ชุดสตรีไทยพระราชนิยม แบ่งออกเป็น 8 แบบ ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยจักรี ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยศิวาลัย และชุดไทยดุสิต

การเลือกชุดไทยพระราชนิยม แบบต่างๆ การใช้งาน

ชุดไทยพระราชนิยม

    จากการที่ การออกแบบชุดไทยพระราชนิยมดังกล่าว รูปแบบและสไตล์ แตกต่างสวยงาม และเอื้อประโยชน์ใช้สอย แตกต่างกันไป ดังนั้น สามารถอ่านบทความ การเลือกชุดไทยพระราชนิยม แบบต่างๆ การใช้งาน ตามลิ้งค์ที่ให้ไว้นี้

จากการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชุดแต่งกายประจำชาติ ทำให้พสกนิกร ของพระองค์โดยเสด็จ พระราชนิยม ใช้ชุดแต่งกายประจำชาติ และ ใช้ผ้าไหมทอพื้นเมือง หรือผ้าไหม โดยทั่วไป เท่ากับเป็นการ ช่วยยกระดับ การครองชีพ ชองครอบครัวเกษตรกรไทยให้สูงขึ้น นับว่าเป็น การเสด็จพระราชกุศลที่สมควรยกย่อง และน่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง

อ้างอิงจาก :  หนังสือพัสตราภรณ์ไทย ถวายไท้ราชินี

ชุดไทยประยุกต์

     ชุดไทยประยุกต์ แบบชุดโดยรวม ดัดแปลงมาจาก ชุดไทยพระราชนิยม ทั้ง 8 ชนิด เพื่อเติมเต็ม เพิ่มมูลค่า เพิ่มความพึงพอใจ แต่ละบุคคล โดยผ่านการคัสตอมไมซ์ (customized) ส่วนต่างๆของ ชุดไทยแบบต่างๆ อย่างละ เล็กๆ น้อยๆ ขายความสดใหม่ เอาใจตลาดและผู้สวม ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการ กลั่นประสบการณ์ แบ่งแยกสินค้าไปในตัว จนถึงอวดเชิงชั้นของผู้ผลิตแต่ละสำนัก ไหลไปตามพลวัตรของตลาด รวมถึง ทัศนคติของผู้ออกแบบ ที่มีต่อชุดไทยเอง

ชุดไทยประยุกต์

ชุดไทยประยุกต์

     ทุกวันนี้ชุดไทย ถูกระบบคิด หาประโยชน์ใช้สอย ใช้กันตั้งแต่ในวัด ใช้แก้บน งานสันนิบาต ไปจนถึงในงานระดับประเทศ นิยมใส่เป็นชุดเจ้าสาว จนเราเห็นภาพคุ้นตาของ ชุดไทยแต่งงาน ในงานแต่งงานแบบไทย ซึ่งลูกค้าใน โลกทุนนิยมเหล่านี้ ก็มีรสนิยมที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ชุดไทยประยุกต์ แขนยาว แบบต่างๆ

     ในยุคสมัยที่ สินค้าถูกทำให้เป็นวัฒนธรรม และวัฒนธรรมก็แปรรูปไปเป็นสินค้า เพื่อหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ ชุดไทยประยุกต์ คือ ชุดไทยที่ผ่านศัลยกรรม เป็นเสื้อลูกไม้ใส่กับผ้าถุง กระฉับกระเฉง มีพลวัต ถ่ายรูปขึ้น มีความเป็นตะวันตกสูงกว่า เพิ่มยอดขาย Like เพียบ ใส่แล้วคิดได้(เอง)ว่าสูงโปร่ง ดูแลรักษาง่าย ไปจนถึง ชุดไทยที่ใส่เซ็กซี่ สวมใส่แล้วหุ่นดีกว่าปกติ เป็นต้น

อนึ่ง ตัวอย่าง ชุดไทยประยุกต์แบบต่างๆ ที่เป็น ที่นิยม ในปัจจุบัน ในเมืองไทย และ ชาวไทย ในต่างประเทศ ใช้เวลา ออกงานสำคัญต่างๆ หากต้องการ ชมชุด มากกว่านี้ก็ ลองตามลิ้งค์ชุดไทยของเราไปชมกัน