เครื่องแต่งกาย สำหรับ งานพระราชพิธี หรือ รัฐพิธี

เครื่องแต่งกายเต็มยศ

เครื่องแต่งกายเต็มยศ

สำหรับงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีแต่งกายแบบไทย
ก.นุ่งยกแบบซิ่นยาวถึงข้อเท้า
ข.เสื้อที่เหมาะสมกับผ้านุ่ง ( ถ้าเป็นเวลาเช้าหรือกลางวัน ควรใช้แบบ ที่ไม่เปิดคอกว้างนัก ถ้าเป็นเวลาบ่ายหรือกลางคืน จะเปิดกว้างหน่อย ก็ได้ ไม่ควรสวมเสื้อไม่มีไหล่หรือ แขนเล็กจนเกินไป )
ค.ถุงเท้ายาว
ง.รองเท้าส้นสูง (สีทอง สีเงิน ตาด ต่วน แพร หรือหนังกลับขลิบทอง ขลิบเงินก็ได้)
จ.กระเป๋าถือขนาดย่อมที่เข้ากับเครื่องแต่งกาย ( สีทองเงินหรือ สิ่งแวววาว เช่นทำด้วยลูกปัด หรือ ดิ้นก็ได้)
ฉ.ผู้ที่ได้รับพระราชทานสายสะพายต้องสวมสายสะพาย ตามหมาย กำหนดการ

เครื่องแต่งกายครึ่งยศ

เครื่องแต่งกายครึ่งยศ    สำหรับงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีมีลักษณะเหมือนเครื่องเต็มยศ เว้นแต่ ไม่สวมสายสะพาย

เครื่องแต่งกายปกติ

  สำหรับงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีมีลักษณะเหมือนเครื่องเต็มยศ แต่ไม่ใช้วัตถุที่เป็นเงินทอง แวววาวมากนัก เหมือนเครื่องเต็มยศ และไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องแต่งกายราตรีสโมสร

เครื่องแต่งกายราตรีสโมสร      สำหรับงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีให้แต่งอนุโลมตามแบบ เครื่องแต่งกายเต็มยศ หรือครึ่งยศ แต่เสื้อจะเปิดไหล่ตามสมัยนิยม ก็ได้ กระโปรงยาวจรดพื้น

เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์

เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ 

     ให้แต่สีดำล้วน อนุโลมตามแบบเครื่องเต็มยศครึ่งยศ หรือปกติแต่ไม่ใช้วัตถุ แวววาว หรือเงินทองเลย และไม่ประดับอาภรณ์ ทุกชนิดมากเกินควร เฉพาะอย่างยิ่ง อาภรณ์ที่เป็นสี

เครื่องแต่งกายแบบไทย

เครื่องแต่งกายแบบไทย   เครื่องแต่งกายชุคละครไทย    หมายถึง การนุ่งผ้าซิ่นและสวมเสื้อ ซึ่งอาจจะใช้วัตถุอย่างใด ดังต่อไปนี้ คือ
ก.วัตถุที่มีกำเหนิดหรือทำขึ้นในประเทศไทย
ข.วัตถุที่มีลวดลายไทยหรือประดิษฐ์ขึ้นในประเทศไทย อาทิ ชุดไทย ชุดละครเสื้อพระราชทาน เป็นต้น

เครื่องแต่งกายแบบสากล

เครื่องแต่งกายแบบสากล   สตรี หมายถึง การสวมเสื้อกระโปรงจะเป็นชั้นเดียวกัน หรือหลายชิ้นก็ได้ บุรุษสวมเสื้อเชิส์ตแขนยาว ผูกเนคไท สวมสูทสากลทับชั้นนอก กางเกงขายาว สวมถุงเท้า รองเท้าคัชชู