การแต่งตัว ภาพชุดไทย แหล่งอ้างอิงข้อมูลสำคัญ

หนังสือพัสตราภรณ์ไทย ถวายไท้ ราชินี

ข้อมูลอ้างอิง ๑ :

นางฉวีวรรณ ขจรประศาสน์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน และจัดพิมพ์หนังสือ

ม.ล.บุณยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา บรรณาธิการ

ทางทำผู้จัดเว็บไซด์ ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง กับข้อมูลต่างๆ ที่มีคุณค่าในหนังสือ เล่มนี้ และได้ใช้ตลอดมา ทางที่มงานเห็นว่า ข้อมูล ที่มีประโยชน์เหล่านี้ ควรได้รับการเผยแพร่ต่อ ผู้ที่มีความสนใจอื่นๆ ด้วย เพราะหาอ่านยากมากมาก หากต้องการนำมาค้นคว้าและทำรายงาน
คนไทยอีกหลายๆคน หากได้อ่าน เกร็ดความรู้เรื่องในหนังสือเล่มนี้ คงมีความภูมิใจ ความเป็นมา กับการแต่งตัว ของคนไทย และกับ ประวัติศาสตร์สำคัญเรื่อง เครื่องแต่งตัวของไทย ตลอดจน การมี วิสัยทัศน์ อันยาวไกล ขององค์พระราชินี ของพวกเรา และอื่นๆขึ้นอีกมาก

ข้อมูลอ้างอิง ๒ :

ข้อมูลเรื่องงานแต่งงาน คัดลอกมา จากหนังสือ : ประเพณี พิธีมงคล วันสำคํญ ของไทย ของ คุณกิติ ธนิกุล เรียบเรียง ผู้ใช้นามปากกาว่า ธนากิจ สำนักพิมพ์ ปิรมิด ( ISBN 974-8263-06-1 ) แต่ทางผู้คัดลอก สืบหาข้อมูลของ ผู้แต่งได้น้อย จาก search engine จึงไม่สามารถ หาประวัติของท่านมา ยกย่องสรรเสริญ ณ.ที่นี้ได้

ข้อมูลอ้างอิง ๓ :

เรื่อง ความหมายของสีตามประเพณีไทย จาก ปกิณกะประเพณีไทย โดย ส. พลายน้อย

     ส. พลายน้อย เกิดในเรือข้างกระดาน ที่บริเวณคูเขื่อน ด้านทิศตะวันออก ของกำแพง กรุงศรีอยุธยา จึงได้ชื่อว่าเป็นคนกรุงเก่า เริ่มเรียนประถมที่ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จังหวัดบ้านเกิด แล้วไปเรียนต่อ ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จนจบ ม.๘ ในแผนกอักษรศาตร์

เข้ารับราชการ ครั้งแรก ด้วยการเป็น เสมียนสรรพากร แล้วเปลี่ยนมาเป็นครู สอบได้ ประกาศนียบัตร วิชาครู ภายหลังได้ รับการชักนำ จาก อาจารย์เปลื้อง ณ นคร ให้เข้ามาอยู่ ในกระทรวงศึกษาธิการ ทำงานด้าน วารสาร และด้านวิทยการศึกษา มีโอกาสได้ไปอบรม ทางโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา ที่ประเทศญี่ปุ่น และไปดูงาน ในกลุ่มประเทศ ย่านเอเชีย บางประเทศ

     ได้ลาออกจากราชการ ก่อนเกษียณอายุถึง ๔ ปี ปัจจุบัน ยังเขียนหนังสืออยู่ที่บ้าน ด้วยใจรัก

      ผลงานของ ส. พลายน้อย ที่ได้จัดพิมพ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕๐ เรื่อง

 • ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย
 • เกร็ดโบราณคดีประเพณีไทย
 • เกร็ดภาษาหนังสือไทย
 • วังหน้า
 • พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา
 • สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย
 • แลไปข้างหลัง
 • เทวนิยาย
 • อมุษยนิยาย
 • สัตวนิยาย
 • พฤกษนิยาย
 • ขุนนางสยาม
 • โลกแสตมป์
 • กวีสยาม
 • ลางเนื้อชอบลางยา
 • เกิดในเรือ
 • อัญมณีนิยาย
 • เกร็ดย่อยย้อนเรื่อง
 • โป๊ยเซียน
 • สิบสองนักษัตร
 • เล่าเรื่องมังกร
 • จันทรคตินิยาย

 

แรงบันดาลใจ อย่างหนึ่งที่ต้องหยิบ ผลงานของท่าน ขึ้นมาเสนอ เนื่องจากยังไม่เคย เห็นผลงานดีๆ แนวลึกอย่างนี้เลย บนโลกของอินเตอร์เนท และต้องการแนะนำ ผลงานคุณภาพ ของนักเขียนท่านนี้ ซึ่งมีมากมายจริงๆ ตามลิ้งค์ข้างบน อีกอย่างสังคมเมืองไทยช่วงนี้ นิยม การใช้สี ทำอะไรต่างๆ กันเสียมากมาย เหลือเกิน เขารู้อะไรจริงจังหรือ? หวังและขอให้ ท่าน ส. พลายน้อย มีสุขภาพดี และมีความสุข กับสิ่งที่ท่านเขียน ที่บ้าน มาให้เราอ่านเพิ่มขึ้น