นักออกแบบ เครื่องแต่งตัว ที่ดี ( Fashion designer )

การออกแบบ เครื่องแต่งตัว ให้ได้่ดี

      ควรศึกษา และ คำนึงถึง ประโยชน์ใช้สอย มากกว่าสีสัน หรือรูปร่างที่สะดุดตา นักออกแบบ จึงควรมีอุปนิสัย รักความสวยงาม มีความรอบรู้เพียงพอ ที่จะประเมินค่า ผลผลิต ของตนเอง โดยจะต้องทำความเข้าใจ และนำหลัก การออกแบบ มาใช้เป็น แนวทาง ในการพัฒนา ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ให้เกิด ความสัมพันธ์ กลมกลืน จนเกิด ความงาม และประทับใจ ทั้งนี้นักออกแบบที่ดี จะต้องมีความเข้าใจ ในคุณค่าของศิลปะ ตกแต่ง


     การออกแบบ มีหลักปฎิบัติ ที่ยึดถือกันเรื่อยมา แต่ต้อง มีหลักการ ที่ยืดหยุ่นได้ และต้อง ปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับ ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น กับการผลิต ซึ้งอาจส่งผลให้ แบบที่คิดไว้ ไม่สามารถให้ได้จริง

ความคิดในการสร้างสรรค์งาน พอจะแบ่งประเภทได้ดังนี้

1. ศิลปะที่อำนวยประโยชน์ทางกาย ( Functional art )
2. ศิลปะตกแต่ง ( Decorative Art )
3. ศิลปะบริสุทธืหรือวิจิตรศิลป์ ( Fine Art )

ศิลปะที่อำนวยประโยชน์ทางกาย

   หมายถึง การสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อประโยชน์ใช้สอย ให้ความสะดวกสบาย และให้ความรื่นรมย์ ต่อสภาพแวดล้อม เช่น การออกแบบเครื่องเรือน ที่พักอาศัน รถยนต์ นับเป็นการออกแบบ ที่พัฒนามาก ประเภทหนึ่ง ประกอบกับ อารยธรรม ประจำท้องถิ่น ด้วย แล้วศิลปะ การออกแบบ ประเภทนี้ มีการพัฒนาขึ้นตามกาลสมัย

ศิลปะประดับหรือศิลปะตกแต่ง

  หมายถึง การสร้างสรรค์ตกแต่ง ให้สวยงาม จำเป็นต้อง คำนึงถึงโครงสร้าง ของวัสดุ ที่ตกแต่ง หากโครงสร้างดี การออกแบบตกแต่ง หรือประดับจะช่วยเสริมให ้สวยงามยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึง วัสดุหรือการออกแบบ จะต้องคำนึงถึง วัสดุ หรือ การออกแบบศิลปะ ประดับ เป็นการออกแบบ บนผิวหน้า ( Surface design ) เพื่อให้ สวยงาม หรูหรา สำหรับสิ่งที่มีโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว

ศิลปบริสุทธืหรือวิจิตรศิลป์

   หมายถึง การสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่เกี่ยวกับความงาม มีความแตกต่างกับ ศิลป ที่อำนวยประโยชน์ ทางกาย และแตกต่างกับศิลปะ ที่อำนวยประโยชน์ทางกาย และ แตกต่างกับศิลปะตกแต่ง ศิลปะบริสุทธิ์ทีผลงาน ที่ก่อให้เกิด อารมณ์ซาบซึ้ง สะเทือนใจ และเกิดความประทับใจ ที่ดื่มด่ำ ผลงานที่ปรากฏ จะเป็น ลักษณะพิเศษ ตามความรู้สึก ของศิลปิน แต่ละคน

( อ่านต่อ การดูแลรักษาผ้าไหม )

 

การผลิตผ้าไทย

วิวัฒนาการขบวนการผลิตผ้าไทย
การทอผ้า
เครื่องทอยกดอก
เครื่องทอที่ไม่มีกระสวย
เครื่องทอที่ไม่มีกระสวย เครื่องทอแบบ air-jet rapier
ขบวนการผลิตผ้าไทย ริมผ้า ( selvage )
การเตรียมการทอ
ลำดับขั้นการทอ
การย้อมผ้าไทย
การออกแบบลายผ้า ( Textile design ) ลวดลาย
การออกแบบเครื่องแต่งตัวที่ดี
การดูแลรักษาผ้าไหม การซักทำความสะอาดผ้าไหม

( อ้างอิง )

 

สินค้าจาก การผลิตเนื้อผ้า แบบต่างๆ เสื้อผ้าคนไทย

  

ชุดราตรีแบบสั้น สินค้าไทย แบบชุดไทย แขนยาว ชุดไทยสีต่างๆ ชุดไทยประยุกต์ หลายๆแบบ ชุดราตรียาวสวยๆ

 

เทคนิค Fashion designer นักออกแบบโลก คนดัง คนเก่ง แนะนำ